Jesteś w : Strona główna > Relacje inwestorskie> Raporty

Raporty

Raport bieżący

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Raport kwartalny

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Skonsolidowany Raport śródroczny Grupy ZM Henryk Kania S.A.

2012
2011
2010
2009

Jednostkowy Raport śródroczny Grupy ZM Henryk Kania S.A.

2014
2013
2012
2011
2010
2009

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy ZM Henryk Kania S.A.

2011
2010
2009
2008

Jednostkowy Raport Roczny Grupy ZM Henryk Kania S.A.

2013
2012
2011
2010
2009
2008